FIT Partnerschapsovereenkomst SIM/Flam3D

SIM-Flanders / Flam3D Structureel Partner van Flanders Investment and Trade

Groot nieuws: SIM-Flanders / Flam3D werd op 25 november officieel ingehuldigd als Structureel Partner van Flanders Investment and Trade. Natuurlijk is de officiële aanstelling een enorme opportuniteit om het 3D-print ecosysteem verder internationaal op de kaart te zetten en extra business te genereren. Kris Binon, directeur van Flam3D en SPOC voor de samenwerking: “Tegelijk is het voor Flam3D een erkenning van onze jarenlange inzet voor de internationalisatie van het 3D-print ecosysteem. We zijn echt trots op dit officieel partnerschap.”

Gezien haar rol in het stimuleren van de internationale werking zal Flam3D, als afdeling van SIM, een leidende rol opnemen in de 5-jarige overeenkomst. De ambitie van de samenwerking? Samen groei stimuleren door de internationalisering van de Vlaamse economie te versnellen.

FIT breekt met 21-koppig partnerteam een lans voor meer internationalisering, groei en welvaart

Internationaliserend Vlaanderen een duw in de rug geven, doet Flanders Investment & Trade (FIT) niet alleen. Integendeel! Onder het motto ‘1+1=3’, laat het Vlaamse agentschap voor internationaal ondernemen zich omringen door een stevige ploeg structurele partners. Het nieuwe partnerteam bundelt de krachten vanaf 1 januari 2022. Zowel Vlaams minister-president Jan Jambon als Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder van FIT, waren erbij voor de ondertekening van de partnerovereenkomsten in het Errerahuis in Brussel.

‘Vlaanderen Versnelt!’ vormt de ruggengraat van de nieuwe partnerschappen. Dat is de internationaliseringsstrategie voor de Vlaamse economie die sinds 2016 door FIT wordt gecoördineerd en eerder dit jaar een update kreeg. Van 2022 tot 2026 zal FIT de geactualiseerde strategie verder uitvoeren samen met het nieuwe partnerteam. Samen met FIT zetten de partners zo tal van acties op touw, zoals seminaries, missies en events. Ook ondersteunen ze initiatieven om kennis te delen en Vlaanderen over verschillende sectoren en expertisedomeinen heen te promoten als innovatieve (tech)regio in het buitenland.

Tot de partners behoren onder meer sectorfederaties en clusters, maar ook bilaterale Kamers van Koophandel, ondernemersorganisaties, incubatoren enzovoort. Elk van hen spitst zich toe op essentiële thema’s voor de internationalisering van Vlaanderen. Inhoudelijk sluiten ze bovendien aan bij de strategische kerndomeinen van ‘Vlaanderen Versnelt!’. Dat zijn stuk voor stuk topecosystemen waarin Vlaanderen internationaal nog hogere toppen kan scheren: lifesciences & health, food, solution-driven engineering & technology, smart logistics en sustainable resources, materials & chemistry.

“Met deze 21 organisaties als structurele partners brengt Flanders Investment & Trade voor de volgende vijf jaar een ambitieus team bij elkaar”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon. “Zo vloeien diverse kennis- en expertisedomeinen samen met een glashelder, gezamenlijk doel voor ogen: de Vlaamse economie en bedrijfswereld internationaal doen scoren voor meer economische groei, welvaart, veerkracht en jobs. Dat internationalisering een essentiële pijler is voor de socio-economische veerkracht van onze regio staat dan ook buiten kijf. Zowel de Vlaamse export als buitenlandse investeringen speelden de voorbije maanden immers een cruciale rol in de relance post-corona.”

Helaas: wegens quarantaine is er geen foto met Flam3D op de ondertekeningsceremonie.

Meer info over FIT? Lees meer op hun website: www.flandersinvestmentandtrade.com.