Renishaw AM400 van Fontys

Primeur Fontys’ Objexlab: eerste Renishaw 3D metaalprinter in Nederland

Het Objexlab van Fontys Hogeschool Engineering heeft de primeur van de eerste 3D metaalprinter van Renishaw in Nederland: de Renishaw AM400. De hogeschool wordt tevens lid van Flam3D. Hiermee is Fontys de eerste instelling in het Nederlands hoger en wetenschappelijk onderwijs die zich bij de brancheorganisatie voor de 3D-industrie aansluit.

Behoefte aan grotere 3D metaalprinter

Met de aankoop van een nieuwe printer wil Fontys zich nog meer dan in het verleden toeleggen op 3D-printen, waaronder metaalprinten. Zo verduidelijkt Rein van der Mast, die de algemene leiding heeft over het Objexlab M. Hij leidt het onderzoek naar 3D metaalprinten bij Fontys Hogescholen, een activiteit die ondergebracht is bij het Objexlab. Daarmee wil het instituut zich als vanouds ten dienste stellen aan vooral de industrie in en rond Eindhoven, die veel hightech bedrijven telt. Rein van der Mast zegt over de rol die de hogeschool wil spelen: “De verkenning van de intrinsieke waarde van metaalprinten staat voorop. Valt met metaalprinten efficiënter te produceren, zijn producten te verbeteren en valt nieuwe bedrijvigheid te creëren? We verrichten uitsluitend pre-competitief onderzoek waaraan altijd een onderzoeksvraagstuk ten grondslag ligt. Er zijn immers al genoeg partijen die printcapaciteit op hun metaalprinters aanbieden, zoals in deze regio K3D-AddFab.”

Aansluiting bij de industrie

Juist vanuit de vraag van het bedrijfsleven komt de investering in de Renishaw AM400. Het Objexlab van Fontys Hogeschool speelt een cruciale rol in het naar de industrie brengen van Additive Manufacturing, voegt lector Smart Manufacturing Hans Krikhaar toe. Aan de ene kant integreert de hogeschool 3D printen in de curricula. “Fontys wil graag van de modernste technologieën gebruik maken om onze studenten beter op de toekomst voor te bereiden. De nieuwe mogelijkheden van metaalprinten leiden tot nieuwe ontwerptechnologieën, die we ze graag willen meegeven”, aldus Krikhaar. Aan de andere kant zijn casussen uit de industrie niet alleen voor de studenten interessant, maar ook voor de bedrijven zelf. “Samenwerking met het bedrijfsleven is cruciaal, dus bij deze de uitnodiging aan de industrie om te participeren”, zegt Hans Krikhaar.

Netwerk van Flam3D benutten

Mede om partners voor onderzoeksprojecten te vinden, zowel in de onderzoekswereld als het bedrijfsleven, sluit Fontys zich aan bij Flam3D. Het netwerk dat de Vlaams-Nederlandse organisatie biedt is volgens Rein van der Mast voor Fontys naast de reguliere werkzaamheden moeilijk zelf op te bouwen. Kris Binon, directeur Flam3D is blij met de eerste Nederlandse O&O-instelling die lid is geworden. “Dat ze als eerste Nederlandse O&O-instelling aanhaken bij onze organisatie, getuigt wat mij betreft van een duidelijke visie.”


Dit artikel verscheen eerder in 3D Print Magazine. De volledige versie kan je hier lezen.