Philippe Reinders Folmer: voorzitter stuurgroep Flam3D

Philippe Reinders Folmer verkozen tot nieuwe voorzitter stuurgroep Flam3D

“Een rol waarbij ik mijn kennis en netwerk ten volle kan inzetten”

Flam3D krijgt na 4 jaar een nieuwe voorzitter. Philippe Reinders Folmer, general manager bij Renishaw Benelux B.V., haalde op de stuurgroepvergadering van 01/06/2021 de meerderheid van de stemmen. Reinders Folmer volgt Nancy Swinkels op en wordt daarmee de eerste Nederlandse voorzitter van de netwerkorganisatie. “Een doorgewinterde voorzitter en een uniek momentum”, vindt directeur Kris Binon. “Philippe was altijd al een aanwinst en trekkende kracht binnen de stuurgroep. Met een Nederlandse voorzitter kunnen we ons bovendien nog duidelijker profileren als crossborder organisatie die zowel het Vlaamse als het Nederlandse Additive Manufacturing-ecosysteem behartigt.”

De Flam3D-stuurgroep is het orgaan dat de werking van de netwerkorganisatie ondersteunt en helpt richting geven zodat Flam3D kan opkomen voor de belangen van al haar leden – van materiaalfabrikant tot nabewerker. Het wordt gevormd uit Flam3D-leden en is een goede mix van bedrijven en onderzoeksinstellingen met verschillende posities in de AM-waardeketen. “De stuugroep is het belangrijkste orgaan binnen de organisatie en een bekwame voorzitter kan daarom niet ontbreken. Met Philippe aan het roer is de stuurgroep in goede handen”, vertelt Kris Binon. “Een voorzitter die dicht op de materie zit is een voordeel. We kennen Philippe als iemand die bedachtzaam, vriendelijk en toch doortastend te werk gaat en de belangen van de organisatie vooropstelt.”

Philippe Reinders Folmer richtte in 2001 de Benelux vestiging van Renishaw op en bouwde die in de afgelopen 20 jaar verder uit tot een zelfstandig handelende dochteronderneming met 15 werknemers en een omzet van 8 miljoen euro. Voor Philippe begon zijn 3D-printavontuur in 2011, toen Renishaw MTT overnam en zich ging toeleggen op het ontwikkelen en produceren van metaalprinters. In de Benelux werd hij direct verantwoordelijk voor deze productlijn. In 2016 sloot Philippe zich met Renishaw – als een van de eerste Nederlandse leden – aan bij Flam3D en nam hij actief deel aan Flam3D-bijeenkomsten. In 2018 kreeg hij zitting in de stuurgroep om in 2021 tot voorzitter benoemd te worden.

“Ik ben trots op mijn nieuwe functie binnen de stuurgroep. Mijn netwerk en kennis van de maakindustrie in de Benelux bracht ik eerder al in als lid van de stuurgroep. Ik zie het voorzitterschap dan ook als een verdere verdieping en vergroting van deze inzet.” De acceptatie en algemene kennis van 3D-printen is zich over de afgelopen jaren steeds verder gaan ontwikkelen, maar volgens Philippe hebben we nog een lange weg te gaan. “Het verder inbedden van 3D-printen in de maakprocessen, software- en hardwarematig, zal nog het nodige ‘missie-werk’ vereisen. Ook de rol die Flam3D als organisatie heeft in dit beweeglijke speelveld is onderhevig aan uitdagingen. Overheden overtuigen van hun taak om het nieuwe technische potentieel omhoog te helpen enerzijds en de samenwerking tot een geïntegreerde, ondersteunende waardeketen nog verhogen anderzijds, zijn hiertoe cruciaal. Daarin zie ik een rol voor mij weggelegd waarbij ik mijn kennis en netwerk ten volle kan inzetten.”

 

GET TO KNOW PHILIPPE

– MORE FACTS AND FIGURES –

Philippe Reinders Folmer is general manager Benelux bij Renishaw. In 2001 richtte hij voor het bedrijf de Benelux vestiging op en bouwde die in de afgelopen 20 jaar uit tot een zelfstandig handelende dochteronderneming met 15 werknemers en een omzet van 8 miljoen euro.

Kort na de oprichting van de Renishaw Benelux vestiging sloot Philippe zich aan bij de Vereniging Importeurs Machines en Gereedschappen (VIMAG), een branchorganisatie die is ondergebracht bij de Federatie Metaal en Elektro (FME) en later is samengesmolten met de Federatie Productie Technieken (FPT).

Sinds 2013 is Philippe actief betrokken bij het organiseren van de 2-jaarlijkse TechniShow (voor Metrologie en Additive Manufacturing) en heeft er ook zijn plek in het bestuur.

Sinds kort maakt Philippe deel uit van de 3D-werkgroep binnen de FPT-VIMAG.

Meer recent heeft Philippe Renishaw aangesloten bij Brainport Industries en is hij zelf actief betrokken bij FutureTec op de BIC voor Metrologie en Additive Manufacturing.