3D-printed part using Desktop Metal

Nieuw project van CRM, BIL en Sirris wil “first-time-right” metaalprinten stap dichterbij brengen

Experten zijn het erover eens dat een verdere doorbraak van 3D-printing zal afhangen van de geleverde kwaliteit en consistentie van de materialen en producten. Daarom willen CRM, BIL en Sirris toegepast onderzoek opzetten rond additieve productietechnieken met ferrometalen. De mogelijkheden inzake gewichtsreductie, functionaliseren, custumization van metaal 3D printen zijn intussen alom bekend. De mogelijkheden en uitdagingen gerelateerd aan de materiaalkeuze, procesparameters tijdens printen en nabehandelen om tot een first-time right stuk te komen met goede of verbeterde eigenschappen zijn nog deels onbekend en onontgonnen terrein.

 

Doelgroep zijn Vlaamse bedrijven actief in of met intenties om activiteiten te ontwikkelen in:

• 3D printen van stukken uit ferro-legeringen;
• 3D print machines voor metaal, inclusief proces & kwaliteitscontrole;
• nabehandeling van 3D geprinte stukken (thermische & oppervlakte behandelingen);
• Gebruik van 3D geprinte stukken; en
• Leveranciers van poeders & draad.

 

De kennis rond deze ‘binnenkant’ van het metal additive manufacturing met ferro-legeringen zal in het project verder opgebouwd en verspreid worden. Graag meer weten? Interesse in opvolgen of aanleveren van concrete cases? Bedrijven die willen participeren in het project – en er als eerste de vruchten van plukken – kunnnen contact opnemen met Griet LannooFleur Maas of Bart Teerlinck.