3D-printer printing

Milieulijst 2020 betekent mooie incentive voor AM in Nederland

Goed nieuws voor de Additive Manufacturing in Nederland. Vanaf 2020 komen 3D-printers in bepaalde gevallen in aanmerking voor de investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen. 3D-printers staan vanaf nu vermeld op de Nederlandse Milieulijst als apparatuur met verminderd grondstoffenverbruik. Ondernemers die willen investeren in 3D-printers kunnen hierdoor genieten van 36% Milieu-investeringsaftrek (MIA). Bovendien kunnen ze 75% van hun investering op een willekeurig moment afschrijven (Vamil). Beide zijn wel onder voorbehoud van goedkeuring – de investering mag in principe op het moment van indienen niet 100% gedekt zijn en het verminderd grondstofgebruik moet aangetoond kunnen worden.

In Nederland bestaat er een systeem om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te stimuleren. Enerzijds bestaat er de regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) en anderzijds de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De Vamil biedt bedrijven de mogelijkheid 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Hoe snel of langzaam je afschrijft, bepaal je zelf. Deze regeling levert je een liquiditeit- en rentevoordeel op. Dankzij de MIA kunnen bedrijven profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. Dat geldt dus bovenop de andere fiscale aftrekmogelijkheden zoals de willekeurige afschrijving. Indien een bedrijfsmiddel in aanmerking komt voor de MIA, mag 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag extra ten laste worden gebracht van de winst over het kalenderjaar waarin dit bedrijfsmiddel is aangeschaft. Op die manier betaal je minder belasting. Alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de MIA/Vamil zijn te vinden op de Milieulijst.

Ten opzichte van vorig jaar zijn er 50 nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen op de Milieulijst 2020 en vanaf heden biedt deze lijst ook een erg mooie incentive voor Additive Manufacturing in Nederland. Sinds 2020 komt 3D-printing namelijk ook in aanmerking voor de MIA/Vamil voor apparatuur met verminderd grondstoffenverbruik. Volgens de RVO-site komt “apparatuur die technisch noodzakelijk is voor het verminderen van het verbruik van grondstoffen, met uitzondering van apparatuur ter vermindering van waterverbruik en 3D-printers in tandartsen- en tandtechniekpraktijken” in aanmerking. “Voorbeelden van apparatuur voor vermindering van het verbruik van grondstoffen zijn […] 3D-printers (uitgezonderd toepassing in de tandheelkunde), […].” 3D-printers (behalve die voor toepassing in de tandheelkunde) vallen hiermee onder de bedrijfsmiddelcode F 1200, waardoor je als bedrijf kunt genieten van de 36% MIA + Vamil.

Via de MIA/Vamil-regelingen wil de Nederlandse overheid de marktintroductie en marktverbreding van innovatieve en milieuvriendelijke technieken vergemakkelijken. De opname van zo’n techniek op de Milieulijst verlaagt namelijk de financiële drempel voor ondernemers die met de innovatieve techniek aan de slag willen. Zij kunnen dan immers de MIA/Vamil aanvragen. Voor 3D-printing in Nederland kan dat zeker en vast een mooi duwtje in de rug betekenen.

Meer weten? Alle gedetailleerde informatie over de MIA/Vamil vind je hier.