3D-printer in actie

Hoe 3D-printen kan helpen bij supply chain problemen

De wereldwijde coronapandemie vermenigvuldigt de problemen in de toeleveringsketens, met name in afdelingen als productie en logistiek. De verspreiding van het coronavirus heeft hinder in fabrieken veroorzaakt, toeleveringsketens verstoord en de productie in veel industriële fabrieken belemmerd. Deze wereldwijde crisis dwingt de meeste bedrijven om hun huidige werkmethoden te herzien en de implementatie van nieuwe instrumenten en technologieën te overwegen. Enter: 3D-printen.

De uitbraak en de snelle verspreiding van het nieuwe coronavirus baart kopzorgen bij de supply chain managers. Vele fabrieken liggen nog steeds stil, of draaien nog niet op volle capaciteit. Dat zorgt voor toeleveringsproblemen die een negatieve impact hebben op de hele keten. Het tekort aan onderdelen dat daardoor ontstaat is zo groot, dat het niet zomaar door leveranciers in andere landen kan worden opgevangen, voor zover het al mogelijk zou zijn om bepaalde onderdelen op korte termijn bij andere leveranciers in te kopen. Daardoor geraken vele producten niet tijdig afgewerkt. Belangrijke schakels in de wereldwijde supply chain vallen als dominostenen omver.

Door de uitbraak van de coronapandemie staat de medische sector wereldwijd voor een grote uitdaging. De vraag naar beademingsapparatuur en beschermingsmiddelen is groter dan ooit. Vanuit de maakindustrie wordt op verschillende vlakken hulp geboden. Vele medische onderdelen of hulpmiddelen worden op dit moment geprint om de tekorten op te vangen. Maar ook in industriële sectoren kan 3D-printen, ook wel gekend als Additive Manufacturing (AM), een mogelijke oplossing bieden.

3D-printen heeft zich ondertussen bewezen als een efficiënte manier om sneller en goedkoper prototypes te maken, maar dankzij recente ontwikkelingen op gebied van productiesnelheid, toleranties en materialen worden 3D-printers steeds vaker ingezet tijdens productieprocessen, en dit vanaf de ontwerpfase tot aan grootschalige productie. Steeds meer bedrijven van over de hele wereld erkennen de mogelijkheden die AM met zich meebrengt en investeren volop in AM-technologieën, ook omdat het gebruik ervan de productiecontinuïteit ten goede kan komen. Bovendien kan het in een crisisperiode de liquiditeit op peil houden. Dankzij additieve technologie kunnen bedrijven namelijk net dat ene ontbrekende onderdeel of component in het eigen bedrijf produceren. Stel je voor dat je één enkel onderdeel mist om een bepaald product af te werken. Je weet niet wanneer je het onderdeel dat je nodig hebt, zal ontvangen. Hoewel je 99% van de elementen hebt, vertraagt het ontbreken van één ervan de hele productie. Als men in dergelijke situatie toegang heeft tot 3D-printing (zij het in-house of via een serviceaanbieder), dan kan dat echter helpen om jouw product snel te voltooien in geval van een dergelijke situatie.

3D-printers stellen organisaties op die manier in staat om gedecentraliseerde productieketens op te bouwen. Bedrijven die zich nu realiseren hoe kwetsbaar ze zijn, hebben er belang bij om eens extra naar de mogelijkheden van 3D-printen kunnen gaan kijken. Veel componenten die in machines en apparaten worden gebruikt, kunnen worden vervangen door technisch equivalente of soms zelfs betere 3D-geprinte onderdelen. Door het gebruik van hoogwaardige 3D-printmetalen zoals RVS of titaniumlegeringen en kunststoffen zoals PEEK, ULTEM of PC kunnen onderdelen met zeer goede mechanische eigenschappen worden geproduceerd. Of het nu gaat om het tijdelijk ondervangen van een onderbroken toevoer, om een bewuste strategie om supply chain risico’s te beperken, of om op permanente basis te productie deels te re- of nearshoren: 3D-printing kan onderdelen met dezelfde functionele eigenschappen voorzien.

3D-printers bieden bovendien de mogelijkheid om zelfs de meest afwijkende en nauwelijks verkrijgbare maatwerkelementen in korte tijd te vervaardigen. Het gebruik van 3D-printtechnologie maakt het mogelijk om onderdelen te maken waar en wanneer ze nodig zijn, zonder zeer dure gereedschappen zoals matrijzen te moeten gebruiken. De technologie reduceert drastisch de afhankelijkheid van externe leveranciers, wat niet enkel een groot voordeel is in een crisis als deze.

Verschillende waarnemers gaan er van uit dat onderbrekingen in supply chains meer waarschijnlijk worden in de toekomst – niet noodzakelijk ten gevolge van pandemieën. De snel evoluerende geopolitieke verhoudingen zijn eveneens een bron van onzekerheid. Wellicht noopt dit toegenomen risico bedrijven ertoe om hun analyses te (her-)evalueren en alternatieven – zoals 3D-printing – onder de loep te nemen. De mogelijkheden van de technologie – van kleine en grote producten, over productietools, tot (reserve-)onderdelen van machines – zijn echter vaak nog onbekend. Flam3D poogt als onafhankelijke organisatie bedrijven te informeren en heeft daartoe een artikelenreeks die achter deze link terug te vinden is. Verder staan we uiteraard steeds ter berschikking met informatie of advies voor individuele vragen.