3D Print Magazine & Flam3D

Flam3D en 3D Print Magazine slaan de handen in elkaar

3D Print Magazine en Flam3D hebben besloten om voortaan intensief samen te werken om de AM-sector in de Benelux verder te versterken. De onafhankelijke branchevereniging voor de 3D-printindustrie in de Benelux krijgt voortaan een vaste plek in 3D Print Magazine. Het vakblad wordt het externe communicatiekanaal voor Flam3D.

3D Print Magazine is in de regio het belangrijkste vakblad rond additieve productie; Flam3D vervult als onafhankelijke regionale branchevereniging/sectororganisatie vooral een rol rond het verbinden, netwerken en vertegenwoordigen van de sector. Franc Coenen, hoofdredacteur 3D Print Magazine, vindt de samenwerking een logische stap: “3D Print Magazine en Flam3D hebben beiden de verdere ontwikkeling van additieve productie voor ogen, van basisonderzoek tot implementatie in de industrie, gezondheidszorg en andere sectoren. De samenwerking is in die zin gewoon logisch. We brengen informatie en netwerking samen, om zo meer interactie en beweging in deze opkomende markt te brengen”.

Win-win voor de regio

Aan de kant van Flam3D vult Kris Binon, directeur, deze visie verder aan: “We kijken steeds uit naar win-win samenwerkingsverbanden die ten goede komen aan het economisch weefsel in de regio. Deze samenwerking is een schoolvoorbeeld wat dat betreft.” Hij benadrukt ook het belang voor de eigen organisatie: “Flam3D had nog geen regulier kanaal voor haar externe communicatie, buiten de eigen websites. 3D Print Magazine heeft een jarenlange traditie van gedegen journalistiek rond AM en is dus het gedroomde informatiekanaal voor onze sectororganisatie / branchevereniging.”De samenwerking is mede ingegeven doordat Flam3D zich sinds dit jaar nadrukkelijk ook op Nederland richt, een ontwikkeling die beiden van harte toejuichen. Kris Binon: “Zeker in deze zich snel ontwikkelende sector moeten we als Nederland en Vlaanderen de krachten bundelen en niet gaan dupliceren, zodat zich in deze regio een sterke AM industrie kan ontwikkelen.”

Voordelen voor de leden

Concreet zal Flam3D het magazine benutten als voorkeurskanaal voor hun externe communicatie. De leden van Flam3D krijgen interessante voorwaarden voor advertentieruimte in het magazine en op de website. Uiteraard zullen beide organisaties elkaar ook intensiever inlichten over interessant nieuws of marktanalyses voor zover vertrouwelijke afspraken dit toelaten. Door lid te worden van Flam3D zal 3D Print Magazine in direct contact staan met de andere leden, terwijl die laatsten ook een directere link krijgen naar het vakblad. Beide organisaties benadrukken echter het belang van hun neutraliteit, in berichtgeving en contacten.

Waarvoor kan u terecht bij 3D-Print Magazine en Flam3D?

3D Print Magazine heeft met 3.850 abonnees op het blad (in totaal een kleine 10.000 lezers) en maandelijks 4.500 unieke bezoekers op de website een belangrijk bereik onder 3D print -én maakbedrijven. Het is dé 3D-print nieuwsbron van de Benelux. Het vakblad wordt ook verdeeld onder de leden van Flam3D en die krijgen bovendien 15% korting op advertentieruimte.

Flam3D zal van het vakblad het speerpunt maken van haar externe communicatie, met een bijdrage in elke uitgave. Flam3D zal daarin ook een forum geven aan start-ups en kleinere bedrijven. Met ongeveer 70 bedrijven en 10 onderzoeksinstellingen die lid zijn van de organisatie, blijft Flam3D natuurlijk ook de onafhankelijke partner voor jouw 3D-print uitdaging.