Breaking Boundaries - AMGTA's Study Reveals Binder Jetting's Green Impact

Duurzame productie in de kijker: opmerkelijke resultaten van Binder Jetting

Flam3D-lid Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA), een wereldwijde belangengroep die zich inzet voor het bevorderen van duurzame praktijken binnen Additive Manufacturing, heeft de voorlopige resultaten vrijgegeven van een tweejarig onderzoek dat ze in 2021 lieten uitvoeren. Het gaat om een life cycle analyse “Comparative Life-Cycle Assessment: Comparison of Casting vs Binder Jetting for an Industrial Part”. Aangezien Flam3D gelooft dat het verspreiden van informatie over duurzaamheid naar de wereldwijde AM-gemeenschap een belangrijke stap is die het als organisatie kan nemen om bij te dragen aan duurzaamheid, willen we jullie de studie en zijn voorlopige resultaten niet onthouden:

Het onderzoek getiteld “Comparative Life-Cycle Assessment: Comparison of Casting vs Binder Jetting for an Industrial Part”, in opdracht van AMGTA uitgevoerd door de Yale School of the Environment (YSE) in samenwerking met Desktop Metal en Trane Technologies, richtte zich op een stalen scroll koelmachine in een HVAC-systeem. Het doel? De productie-impact van Binder Jetting versus traditioneel metaalgieten vergelijken.

De voorlopige bevindingen toonden een significante reductie van 38% aan in broeikasgasemissies dankzij het Binder Jetting 3D-printproces in vergelijking met het traditionele metaalgieten. Dit wordt grotendeels toegeschreven aan het verminderde energieverbruik tijdens de productie. Deze bevindingen bieden een belangrijk inzicht in de eventuele milieuvoordelen van Binder Jetting, nemen de onzekerheid weg over de emissies tijdens de levenscyclus van deze case en bieden een duurzamer alternatief onder de productiemethoden.

Andere belangrijke resultaten zijn onder andere:

  • Duidelijk belang van de energiemix;
  • Verwaarloosbare waarde van herontwerp voor ‘lichtgewicht’ in deze specifieke case;
  • Impact van de productie van bronpoeder speelt geen significante rol op de totale broeikasgasemissies;
  • Binder Jetting leverde een duurzamer onderdeel op.

Voor degenen die nieuwsgierig zijn naar meer diepgaande details over hoe Binder Jetting zich verhoudt tot traditionele methoden, is het volledige artikel beschikbaar op de Bussinesswire website. Lees over de details van het onderzoek, ontdek het belang van de energiemix en duik in de nuances over de impact van de productie op de uitstoot van broeikasgassen, wat inzicht geeft in een groenere toekomst voor AM.

De volledige resultaten van het onderzoek worden naar verwachting begin 2024 gepubliceerd na een peer-reviewproces. Verder verwacht AMGTA in de loop van 2023 aanvullend onafhankelijk onderzoek te publiceren.

Bron: AMGTA. (2023, Augustus 1). New Research from AMGTA Demonstrates Sustainable Benefits of Binder Jet 3D Printing. Opgehaald van Bussinesswire: https://www.businesswire.com/news/home/20230728084474/en/New-Research-from-AMGTA-Demonstrates-Sustainable-Benefits-of-Binder-Jet-3D-Printing?_gl=1*73b9s*_ga*MTQzMDQ5ODY3OC4xNjg3MjA3NjY0*_ga_ZQWF70T3FK*MTY5MDg5MDA5OS4yMS4xLjE2OTA4OTExODguMjYuMC4w